Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021
NON WOVΕN ΡΟΛΟ για κρεβάτι
22-00444
NON WOVEN ρολό 58cm 50m 40grm

Διάτρητο
40grm/m2
58 cm x 50 m

22-00447
NON WΟVEN ρολό 58cm 14grm 50m

 

22-00433
NON WOVEN ρολό 70cm 14grm 70μ

 

22-00447
NON WOVEN ΡΟΛΟ 58cm 17gr 70m

 

22-00474
NON WOVEN ΡΟΛΟ 58cm 17gr 70m

 NON WOVEN ΡΟΛΟ 58cm 17gr 70m

22-00508
NON WOVEN ΡΟΛΟ 70cm 17grm 70m

 NON WOVEN ΡΟΛΟ 70cm 17grm 70m